ZAKLJUČEN UGOVOR O SARADNJI IZMEĐU RK NOVI BEOGRAD I CENTRA ZA ZAŠTITU PRAVA OSIGURANIKA

RK NOVI BEOGRAD je potpisao Ugovor o saradnji sa CENTROM ZA ZAŠTITU PRAVA OSIGURANIKA, kojim Klub dobija punu podršku u oblasti kolektivnog i individualnog ugovaranja osiguranja sportista kao i podršku kada dođe do osigurnog slučaja i problema oko naplate štete od osiguravajuće kuće.

Centar će pružati pomoć članovima kluba i njihovim porodicama u zaštiti i ostvarivanju prava u svim vrstama osiguranja.

Ako imate problem sa naplatom štete od osiguranja, obratite se CENTRU ZA ZAŠTITU PRAVA OSIGURANIKA. Nakon analize predmeta dobićete preporuku za dalje postupanje.

Većina ima zaključenu polisu za različite vrste osiguranja: kasko, autoodgovornost, životno, osiguranje imovine…ali šta učiniti kada nastane osigurani slučaj, dobijete negativan odgovor od osiguravajuće kuće i shvatite da ne možete da naplatite štetu jer niste bili dovoljno informisani ili niste pročitali sitna slova u polisama.

Pratite FB stranicu Centra, pozovite i prijatelje da prate, delite objave i omogućite da i drugi čuju za CENTAR ZA ZAŠTITU PRAVA OSIGURANIKA, kako bi rešili svoj problem sa osiguranjem.

DA BUDE OSIGURANO, ALI STVARNO.

Pratite FB stranicu Centra: https://www.facebook.com/pg/centarosiguranik/about/?ref=page_internal

Posetite veb stranicu Centra: www.centarosiguranik.rs

You might also like