Katarina Brkić

Ime i prezime: Katarina Brkić
Nadimak: Kaća
Datum rođenja: 07. oktobar 2000
Škola, razred i odeljenje: 20. oktobar VII/3
Uspeh u školi: odličan
Rukom kojom igra: desnom
Hobi: kompjuter