Jelena Vitas

Ime i prezime: Jelena Vitas
Nadimak: Vitaska
Datum rođenja: 04. januar 2001
Škola, razred i odeljenje: Jovan Sterija Popović VII/2
Uspeh u školi: odličan
Rukom kojom igra: desnom
Hobi: kompjuter